Perbandingan Harga Petrol di Negara Pengeluaran

Perbandingan Harga Petrol RM1.00 sebelum 5.6.2008
dengan pada 5.6.2008