Wan Kamariah bt Mohd Zain

Bil
Nama
No. Kad
Nama Suami/Isteri
Status
Sendiri
Status
 suami/Isteri
Alamat
No. Telefon
1
Wan Kamariah bt Mohd Zain
Nik Othman b. Nik Ahmad
meninggal
Kuantan, Pahang
2
Nik Mohd Rosli
3
Nik Malawati
4
Nik Nasatul Mahaini
5
Nik Mohd Masyuddin

Dari kiri : Nik Rosenany, Nik Nasatu, Wan Kamriah, Nik Malawati dan Gemulah Nik Othman
Depan : Nik Mohd Masyuddin

Wan Kamariah