Susur galur Wan Maimunah bt Mohd Ali

Bil
Nama
No. Kad
Nama Suami/Isteri
Status
Sendiri
Status
 suami/Isteri
Alamat
No. Telefon
1
Wan Maimunah
420110-03-4222
Wan Mohd Zain
meninggal
meninggal
423 Kg. P.GengHulu
Kota, 15420 Kota Bharu
012-942 7432
2
Wan Shamsiah
 
 
 
 
 
3
Wan Mohd Razimi
 
 
 
 
 
4
Wan Mohd Ridhuan
 
 
 
 
 
5
Wan Mohd Azman
 
 
 
 
 
6
Wan Rohana
 
 
 
 
 
7
Wan Azlan
 
 
 
 
 
8
Wan Norizan
 
 
 
 
 
9
Wan Azhar