SUSUR GALUR ABDULLAH BIN MOHAMAD ALI 20.04.2014

Klik disini untuk kemabli ke "menu susur galur"

Bil
Nama
No. Kad
Nama Suami/Isteri
Status
Sendiri
Status
 suami/Isteri
Alamat
No. Telefon
1

 

Mohd Ali b. Hj.Noh

Wan Eshah b. Wan Ahmad

meninggal
785 Kg Pintu Gang
2
 

 

Wan Fatimah bt Mohd Ali

380821035014

 

Abdullah b. Abd.Majid

meninggal

 

09-7449486

 

3
Mohamad b. Mohd Ali
Meninggal semasa berusia 12 tahun
4

 

Wan Maimunah bt Mohd Ali

Wan Mohd Zain b. W.Abdullah

 

meninggal

 

meninggal

 

5
Abd.Kadir b. Mohd Ali
Meninggal semasa berusia 12 tahun
6

 

Yunus b. Mohd Ali

470227035141

 

Rohana bt Haji Omar

09-7483179

 

7

 

Siti Nor bt Che Ali

480329035184

 

Zainuddin b. Yaacob

09-9751143

 

8

 

Abdullah b. Mohd Ali

versi 2
500928035173
Nik Rosenany bt Nik Ahmad

 
No.824 Kg Baung Bayam, 15200 K.Bharu

 

09-7447331
019-9813343
9

 

Salleh b. Mohd Ali

520720035287

 

siah

 

10
Hasemoh bt Mohd Ali

 

531228035238
Hassan b. Abu Bakar

meninggal
09-7440117
11
Mohamad b. Mohd Ali

561018035237
Munira binti Yaacob

 

12

 

Ibrahim b. Mohd Ali

 

581203035499

 

Rohaya

013-9890328
13

 

Sharif b. Mohd Ali

620508035683

 

Siti Khadijah

014-5098438

 

Klik disini untuk kemabli ke "menu susur galur"