Susur galur Mohamed b. Mohd Ali

Bil
Nama
No. Kad
Nama Suami/Isteri
Status
Sendiri
Status
 suami/Isteri
Alamat
No. Telefon
1
Mohamed b. Mohd Ali
Munira
2
Munira
3
Raflis
4
Haikal
5
nama Anak angkat

 

 

 
Dari kiri : Mohamad b. Mohd Ali, Cik Munira bt Yaacob, Nik Rosenany & Abdullah
Mohd Haikal