Rumah peninggalan Almarhum Tg. Abd. Rahman

Nur Izzah bersama kereta antik Almarhum Tengku

  Nur Izzah, Mohd Amir di belakang ialah cucu Almarhum Tengku

    Nur Izzah